TM HYZMAT FILMS
Монстры на каникулах 3: Море зовёт


10
 • Монстры на каникулах 3: Море зовёт
  Žanr: мультфильм, фэнтези
  Ýyl: 2018
  Agramy: 362 mb
  Format: mp4
  Ýüklendi: 1628Mazmuny:

Bu sapar Drakula öz dostlary bilen ajaýyp laýnerda gezelenje ugraýar. Gümenjeler ol ýerde näme diýseňem bar: monstrbasketbol we ekzotik gezelençlerden tä aýly gijedäki wannalara çenli. Duýdansyz Drakula gäminiň kapitanyna - syrly we owadan Erika aşyk bolýar we onuň gyzy Mewis şu kruizyň soňy erbet ýagdaýlara getirip biljekdigine düşünýär, sebäbi Erika ähli monstrlaryň ýaşaýşyny ýok edip biljek syr gizleýär.


Baha beriň:

Reýting: 4.0/5 (93 sapar baha berildi)

Görüldi: 1675. Şü gün görüldi: 1


Teswir galdyryň

(6) sofiyz

howwa oran howy multikdi turklenkinem goysanyz
31.03.19 11:39
 Hancik

Oran gowy multik sps respekt size 🤗🤗🤗🤗
20.09.18 01:09
 Gaýip

Gaty gowy multifilim.MARVEL-iñ cykarýan multfilimlarynam goyayyn...sps admin gaty gowy pragramma
29.08.18 18:19
 Nowbahar

Gaty gowy multik mena haladym.Admin ishinizde ustunlik.Yenede sular yaly gowy multiklere garasyas
25.08.18 16:28
  Bega

Oran gowy multik sps admin
12.08.18 21:22
 Kinoman

27 sapar yuklenipdir, 40 adamdam gowrak gorupdir, bir zatlar yazynda taze geljeklere, multik.gowydyr alyn arkayyn👍
04.08.18 15:30

Teswir galdyr

Kinonyň salgysyny (ssylkasyny) paýlaş!


Görmegi maslahat berýäsTM HYZMAT-dan REKLAMA

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak