TM HYZMAT FILMS
Человек-муравей и Оса


10
 • Человек-муравей и Оса
  Žanr: фантастика, боевик
  Ýyl: 2018
  Agramy: 428 mb
  Format: mp4
  Ýüklendi: 1543Mazmuny:

Skott Leng şeýle hem garynja-adam hökmünde bell bolan gahryman Aralyjylaryň hatarynda bolmagyna mynasyp boldy, emma öz gyzyna golaý bolmak islegi ony San-Fransiskoda saklaýar - doktor Henk Pim bir wagtlar öz eýesiniň göwrümini kiçeltýän kostýum döreden adam, Skoddy täze howply işe goşulmaga çagyrmaýar. Garynja-adam duşmanlara garşy durmaga bolsa onuň ýoldaşy boljak - ary kömege geler.


Baha beriň:

Reýting: 3.9/5 (25 sapar baha berildi)

Görüldi: 1706. Şü gün görüldi: 1


Teswir galdyryň

(5) Gurbanow

Sul yylda taze cykan kinolaram goyayynda
28.02.19 19:51
 söhbet

bet 👍
05.10.18 18:44
 Best filmer

Men size VPN syz ulanylyan site bereyin rusca bilen turkce shu site Video.az dine turkce izleorg1.org girip bilersiniz
24.09.18 21:33
 Şirhan

Kacestwa gowymyka
04.09.18 06:43
 ALi.B

Gowy kaçestwa haçan çykarka ?
28.08.18 16:11

Teswir galdyr

Kinonyň salgysyny (ssylkasyny) paýlaş!


Görmegi maslahat berýäsTM HYZMAT-dan REKLAMA

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak