TM HYZMAT FILMS
Небоскрёб


10
 • Небоскрёб
  Žanr: боевик, триллер
  Ýyl: 2018
  Agramy: 570 mb
  Format: mp4
  Ýüklendi: 1441Mazmuny:

Dünýäde iň uzyn we tehnologik beýik jaý otly heläkçiligiň merkezine öwrülýär. Diňe köňe FBI agenti, indi bolsa howpsyzlyk boýunça ekspert Uill Ford bulutlaryň aşagyndaky wertikal şäheri halas edip bilýär. Haçanda hiçkime ynanmak bolanok, maşgalanyň jany bolsa howply ýagdaýda wagty her bir sekundyňyz sanalýar.


Baha beriň:

Reýting: 4.0/5 (93 sapar baha berildi)

Görüldi: 1651. Şü gün görüldi: 1


Teswir galdyryň

(11) Nadip yuklemeli vpn


06.12.18 22:30
 Anonimus

hazir gorup bilemok
13.09.18 19:36
 Reyman

Bet kino skachkat etse
29.08.18 21:41
 Айша

💪
29.08.18 15:59
 Maksat

Bet kino sagbolun sunyaly pragrammalar koprak cykaryn gayrat edip
21.08.18 21:03
 Sapar

Ýükle diyp yazyk dura bassan yukleya sol
14.08.18 01:08
 DEMON

Nadip ýuklemelika? Ya-da VPN gerekmyka
11.08.18 16:50
 Nik

Bet
06.08.18 07:50
 Kinoman

Gowy bolsa gormeli, reklamasa gowy yalydy)
04.08.18 15:32
 Hezret

Wifi bar bolsa alyn, bet kino gaty gowy
03.08.18 17:59
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 11-2

Teswir galdyr

Kinonyň salgysyny (ssylkasyny) paýlaş!


Görmegi maslahat berýäsTM HYZMAT-dan REKLAMA

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak