TM HYZMAT FILMS
Такси 5


10
 • Такси 5
  Žanr: драма, комедия
  Ýyl: 2018
  Agramy: 426 mb
  Format: mp4
  Hili: Gowy
  Ýüklendi: 2752Mazmuny:

Žiber atly eks-komissar, haýsy Marsel şäheriň taryhynda iň emelsiz häkimi bolup, paýtagtdan geçirilip täze gelen işgärine tutup bolmaýan ferrarida "italýan bandasy" bilen çözlüşmegi buýurýar. Olary duzurmak üçin superkop we supersürüji Maro Danielyň garyndaşy bilen birleşmeli bolýar. Oglana daýysynyň ak taksisy düşýär, emma onuň sütüjilik tejribesi ýok.


Baha beriň:

Reýting: 4.1/5 (49 sapar baha berildi)

Görüldi: 3726. Şü gün görüldi: 1


Teswir galdyryň

(21) Nedirşa

Gul yaly alyp dur internediniz pesdir.admin спасиба брат
12.02.19 18:12
 Ulanyjy

Indi alya hem gorkezya, internediniz pes bolmasa gorkezip dur, obnowit edipdirler
20.01.19 21:03
 Rahman

Alybam bolanok göribem
20.01.19 14:36
 Kuwwat

Alanok gunde barlayan
15.01.19 16:13
 Anonimus

Sikem ishlanoklay acamogahow
12.01.19 00:28
 Скрытый

Gowy däl alyp bolanok günde barlayan
26.12.18 18:01
  DOVLET

Menem alyp bilmedim nadip almaly???
22.11.18 21:15
 Nezn

Mena yuklap bilmedim. 64 gb pamyatym bar. Ondada yuklanok. Bu programma öňä gowy isleyadi. Indi ......
18.11.18 09:35
 SULTAN

SALAM taksi 1-2-3-4- YOKMY
10.11.18 21:55
 Bagul

Zor
20.10.18 20:54
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 21-12

Teswir galdyr

Kinonyň salgysyny (ssylkasyny) paýlaş!


Görmegi maslahat berýäs


Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak