TM HYZMAT FILMS
Такси 5


10
 • Такси 5
  Žanr: драма, комедия
  Ýyl: 2018
  Agramy: 426 mb
  Format: mp4
  Hili: Gowy
  Ýüklendi: 3424Mazmuny:

Žiber atly eks-komissar, haýsy Marsel şäheriň taryhynda iň emelsiz häkimi bolup, paýtagtdan geçirilip täze gelen işgärine tutup bolmaýan ferrarida "italýan bandasy" bilen çözlüşmegi buýurýar. Olary duzurmak üçin superkop we supersürüji Maro Danielyň garyndaşy bilen birleşmeli bolýar. Oglana daýysynyň ak taksisy düşýär, emma onuň sütüjilik tejribesi ýok.


Baha beriň:

Reýting: 4.2/5 (56 sapar baha berildi)

Görüldi: 18. Şü gün görüldi: 1


Teswir galdyryň

(26) Gurdow

Харашо кино
14.04.19 18:41
 Azat

Gowy kino eken sunyn 1 2 3 4 yikmy bolsa goyun
04.03.19 12:05
 Anonimus

Alyp bolanoga muny
21.02.19 06:44
 Nedirşa

Gul yaly alyp dur internediniz pesdir.admin спасиба брат
12.02.19 18:12
 Ulanyjy

Indi alya hem gorkezya, internediniz pes bolmasa gorkezip dur, obnowit edipdirler
20.01.19 21:03
 Rahman

Alybam bolanok göribem
20.01.19 14:36
 Kuwwat

Alanok gunde barlayan
15.01.19 16:13
 Anonimus

Sikem ishlanoklay acamogahow
12.01.19 00:28
 Скрытый

Gowy däl alyp bolanok günde barlayan
26.12.18 18:01
  DOVLET

Menem alyp bilmedim nadip almaly???
22.11.18 21:15
başyna  yza>> 
görkezilen teswirler 24-15

Teswir galdyr

Kinonyň salgysyny (ssylkasyny) paýlaş!


Görmegi maslahat berýäsTM HYZMAT-dan REKLAMA

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak