TM HYZMAT FILMS
Ты водишь!


10
 • Ты водишь!
  Žanr: комедия
  Ýyl: 2018
  Agramy: 397 mb
  Format: mp4
  Ýüklendi: 879Mazmuny:

Her ÿyl 1 aÿyñ dowamynda 5 sany dostlar pišikler-syçanlar atly oÿny oÿnaÿarlar. Olar oz durmušyna, išine we gatnašygyna howp salÿan, garšydašy ÿykyp utujy hasabynda "Sen alyp barÿañ" diÿip gygyrylyp bu oÿny 1 synpdan bäri bu oÿny oÿnaÿarlar. Bu ÿyl pišikler-syçanlar añsat bolar diÿip ÿeketäk utulmadyk oÿunçyñ toÿuna gelÿaler. Ÿöne ol olaryñ geljegini bilÿär.... we ol taÿyn.


Baha beriň:

Reýting: 4.1/5 (8 sapar baha berildi)

Görüldi: 1232. Şü gün görüldi: 1


Teswir galdyryň

(1) Yazmyrat

Nadip skhacat etmeli kinolary
07.09.18 14:09

Teswir galdyr

Kinonyň salgysyny (ssylkasyny) paýlaş!


Görmegi maslahat berýäsTM HYZMAT-dan REKLAMA

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak