TM HYZMAT FILMS
Закат цивилизации


10
 • Закат цивилизации
  Žanr: фантастика, триллер
  Ýyl: 2018
  Agramy: 397 mb
  Format: mp4
  Ýüklendi: 503Mazmuny:

Piter mydama maşgalasyny ýitirýän şol bir erbet düýşi görýär. Bir gezek düýş hasyl diýen ýaly bolýar, haçanda Ýere ölümi, weýran etmäni we howpy getirýän inoplanetýanlar gelende. Maşgalasyny halas etjek bolup, Piter özünde garaşylmadyk güýjiň gözbaşyny tapýar.


Baha beriň:

Reýting: 4.0/5 (93 sapar baha berildi)

Görüldi: 805. Şü gün görüldi: 1


Teswir galdyryň

(6) JL

donya sayt hic hili acanok
14.04.19 18:28
 AtAhAn

Dogry aytyan doly ekran edip bolmazmay.
20.02.19 08:35
 Anonimus

Dogry aytyan doly ekran edip bolmazmay.
20.02.19 08:34
 Merik

Oglanlar gowy gül ýaly
24.12.18 17:18
 Gadyr K

GOWY GOWY, telini albomny funksiyasyny yakyp, ekrany yatyrda goruber arkayyn👍👍
22.08.18 11:05
 Döwlet

Oglanlar men kinony skacat etjekdäl diñe görjek gaýrat edip doly ekran edip görüner ýaly edip bolmazmaý.
12.08.18 07:59

Teswir galdyr

Kinonyň salgysyny (ssylkasyny) paýlaş!


Görmegi maslahat berýäsTM HYZMAT-dan REKLAMA

Aýdym Gyzykly Lenta Kino Habarlaşmak